Ogłoszenia

Dyżury biblioteki szkolnej podczas wakacji

Biblioteka szkolna będzie czynna podczas wakacji w dniach 1, 3 lipca 2020 r. oraz 24, 26 sierpnia 2020 r. od godz.10.30 – 12.00.
Serdecznie zapraszamy do wakacyjnego czytania!

Wypożyczanie książek odbywać się będzie po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną u nauczyciela bibliotekarza na wskazany adres e-mail:  j.gruszczynska@sp5kg.pl . Książki będzie można odebrać przy wejściu głównym do szkoły w terminach podanych powyżej. Wypożyczone książki podczas wakacji należy oddać we wrześniu 2020 r.. W przypadku kontynuacji nauki zdalnej w nowym roku szkolnym uczeń powinien poinformować nauczyciela bibliotekarza o chęci zwrotu książki drogą elektroniczną a książkę przekazać bibliotekarzowi przy wejściu głównym do szkoły. Oddaną książkę oznacza się datą przyjęcia a następnie pozostawia w wyznaczonym miejscu przez 72 godziny na kwarantannie.

Udostępnij: