Ogłoszenia

Spotkanie organizacyjno-adaptacyjne Oddziału Przedszkolnego oraz Oddziału „0”

Dnia 27 sierpnia 2020 roku  odbędzie się spotkanie organizacyjno-adaptacyjne Oddziału Przedszkolnego oraz Oddziału „0”.

Zostanie Państwu przekazana do wypełnienia „Deklaracja rodziców/prawnych opiekunów dotycząca pobytu dziecka w oddziel przedszkolnym” (umowa). Prosimy o przygotowanie numeru PESEL opiekunów oraz dziecka , długopisu i  maseczki. 

Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie dzieci.

Godziny spotkań:
– Oddział Przedszkolny godzina 12.00 przed wejściem do Oddziału Przedszkolnego
– Oddział „0” godzina 13.00 przed wejściem do Oddziału

Prosimy o wyrozumiałość
Wychowawcy grup

Udostępnij: