Ogłoszenia

Październik miesiącem profilaktyk – warsztaty dla Rodziców

Drodzy Rodzice

W naszej szkole w miesiącu październiku odbędą się spotkania warsztatowe dla uczniów klas IV – VIII. Zajęcia odbędą się w dniach 19, 20 i 23.10.2020 r. ( poniedziałek, wtorek i piątek ) w ramach miesiąca profilaktyki. Zajęcia odbywać się będą w blokach na sali gimnastycznej z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego oraz z dbałością o ograniczoną ilość osób.

Warsztaty będzie prowadzić Pani Beata Wierzchowiecka-Protasiuk z Agencji Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina. Warsztaty wspomagać będą Panie pedagog Kamila Wierzbicka i psycholog Milena Garbacz – Zatorska.

Krótkie streszczenie warsztatów:

DEBATA – strategie profilaktyczne wg Hansena: korekta przekonań normatywnych, kształtowanie systemu wartości, wiedza o realnych konsekwencjach swoich wyborów.

FONOHOLIZM – uzależnienie od telefonów komórkowych, mechanizmy uzależnienia, objawy uzależnienia.

JESTEM OK – dostarczenie wiedzy o środkach psychoaktywnych, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem, możliwości unikania zagrożeń, potrzeba rozwijania umiejętności odmawiania i wyrażania własnych poglądów.

MAGICZNE KRYSZTAŁY – przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań agresywnych proponowanych przez telewizję, i gry komputerowe, uświadamianie dzieciom odrębności wirtualnego świata od świata rzeczywistego, kształtowanie w dzieciach postawy twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

SPÓJRZ INACZEJ – świadome uczestnictwo w grupie, postrzeganie siebie i rozumienie własnych emocji, nauka rozwiązywania problemów bez przemocy i agresji.

Jednocześnie zapraszamy Państwa serdecznie na spotkania z rodzicami w dniach 19,20 i 23.10.2020 ( również poniedziałek, wtorek i piątek ) o godz. 15.30 na stołówce szkolnej.

Spotkania dla Rodziców mają na celu dostarczenie rodzicom podstawowej wiedzy o uzależnieniach, jak rozpoznać czy dziecko zażywa substancje psychoaktywne, jakie czynniki mają wpływ na powstanie uzależnienia, jak ochronić dziecko przed uzależnieniem, jaką rolę ma profilaktyka domowa, jak ważna jest rola więzi i kontaktu z własnym dzieckiem.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą technikami aktywizującymi.

Bloki tematyczne dla Rodziców:

19.10.2020 – Wywiadówka profilaktyczna
20.10.2020 – Fonoholizm
23.10.2020 – W sieci

Raz jeszcze serdecznie Państwa zapraszam

Milena Garbacz-Zatorska

Udostępnij: