Nowości

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

2 października 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu świętowaliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia!
Był to inny dzień niż zawsze, bo odbył się w reżimie sanitarnym. Nie przeszkodziło nam to jednak zmagać się z zadaniami, łamigłówkami i zabawami utrwalającymi umiejętności liczenia
i posługiwania się znajomością tabliczki mnożenia.
W klasach 1-3 kolorowaliśmy, mnożyliśmy, dzieliliśmy, uczestniczyliśmy w klasowych konkursach. Podczas przerw graliśmy w Karty Grabowskiego. W klasach 4-8 przeprowadziliśmy egzaminy ustne i pisemne z tabliczki mnożenia. Najlepsi uczniowie otrzymali certyfikaty Eksperta Tabliczki Mnożenia. Podczas lekcji matematyki uczestniczyliśmy w konkursach z wykorzystaniem łamigłówek z internetowego konkursu matematyczno-logicznego „MT EXPERT Math and Logic Contest” i ogólnopolskiego konkursu „Ekspert Tabliczki Mnożenia”.
Oczywiście nie obyło się od przepytywania wszystkich pracowników szkoły z umiejętności szybkiego mnożenia. Zabawy było co niemiara. Będziemy dobrze wspominać ten dzień.

A tak ten dzień obchodziła 4b.
Przez dwa dni głównym tematem była tabliczka mnożenia.
Uczniowie pisali egzamin z tabliczki mnożenia. Najlepsi otrzymali certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Później przyszedł czas na konkurs. Zespoły walczyły o odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało trzech egzaminatorów Hania, Weronika i Marcin, którzy wcześniej zostali wyłonieni drogą internetowego konkursu tabliczki mnożenia. Nad szatą graficzną pracowało dwóch asystentów Milenka i Amanda.
X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to już historia ale my zawsze musimy znać tabliczkę mnożenia.

Udostępnij: