Nowości

Konkurs Pieśni Patriotycznej dla klas IV – VIII Uczcijmy Naszą Niepodległą

Zasady konkursu:
1.     Każda klasa na lekcji historii losuje pieśń patriotyczną do prezentacji (termin losowania 10- 15.10.2020 r.)
2.      Każda klasa według wcześniej podanego harmonogramu zaprezentuje swój utwór w Sali nr14 (nastąpi „nagranie’’ utworu w wykonaniu klasy – max 3 minuty)
3.      Wybrany utwór prezentuje cała klasa – max 2 zwrotki i refren (podkład muzyczny, mile widziane stroje, rekwizyty itp.)
4.      Wszystkie utwory zostaną zamieszczone za stronie szkoły.

Warszawskie dzieci 7b
Oka 6c
Polskie kwiaty 7d
Ułani ,ułani 7a
Rozszumiały się wierzby płaczące 5c
Biały Krzyż 8a
Serce w plecaku 8c
Ukochany kraj -słowa K.I Gałczyńskiego 4c
Płynie Wisła płynie 6a
Rota 5a
Białe róże 7c
Piechota 8b
Wojenko, wojenko 4b
Marsz pierwszej brygady 6b
Przybyli ułani przez okienko 4a
Jak długo w sercach naszych 5b
Mury – pieśń lat 80 XX wieku  6d
Ojczyzno ma 6c

Udostępnij: