COVID-19,  Ogłoszenia

Nauczanie od 26 października 2020 r.

Szanowni Rodzice !

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu informuje, że od poniedziałku tj. 26 października 2020 r. w Naszej szkole zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III realizowane będą stacjonarnie zgodnie z dotychczasowym planem, natomiast w klasach IV-VIII wprowadzone zostanie nauczanie zdalne.

Zajęcia w klasach IV-VIII w trybie zdalnym będą się odbywać zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, w czasie rzeczywistym poprzez platformę Google Classroom lub Google Meet. Zajęcia w formie elektronicznej, bezpośredniej z nauczycielem będą trwały 20 minut, pozostały czas lekcji będzie pracą samodzielną ucznia, zadaną przez nauczyciela.
Brak zgłoszenia ucznia na zajęciach będzie wpisywany w dzienniku jako nieobecność.

Zajęcia specjalistyczne w klasach IV-VIII również będą realizowane zdalnie, zgodnie z planem w czasie rzeczywistym.

W sprawie przywrócenia dostępu do konta uczniów, proszę kontaktować się z Panem Leszkiem Karkutem przez e-mail: l.kartkut@sp5kg.pl

Kontakt ze szkołą :
Sekretariat – 943516241 w.20, e-mail: sekretariat@sp5kg.pl
Psycholog – 943516241 w. 31, e-mail: psycholog@sp5kg.pl
Pedagog – 943516241 w.30, e-mail: pedagog@sp5kg.pl

Z poważaniem ,
Dyrektor Szkoły
Agnieszka Grzegorczyk-Maziarz

Udostępnij: