Nowości

Październik miesiącem profilaktyki – warsztaty dla uczniów i rodziców

W dniach 19-23.10.2020r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VIII oraz rodziców w ramach otrzymanych środków z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg dotyczących zwalczania Narkomanii i przeciwdziałania Alkoholizmowi. Warsztaty prowadziła Pani Beata Wierzchowiecka – Protasiuk z Agencji Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina, a koordynatorkami całego przedsięwzięcia z ramienia szkoły były Panie pedagog Kamila Wierzbicka i psycholog Milena Garbacz-Zatorska. Celem warsztatów było dostarczenie uczniom wiedzy o konsekwencjach picia alkoholu i brania narkotyków, uświadomienia zagrożeń oraz rozwijania umiejętności odmawiania. Kształtowania w dzieciach postawy twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu w oderwaniu od wpływu takich mediów jak telewizja, komputer czy Internet. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zajęcia odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Udostępnij: