Nowości

Konkurs na Mistrza Tabliczki Mnożenia w kl. IIIb rozstrzygnięty!

Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, inspirowanie uczniów do doskonalenia znajomości tabliczki mnożenia oraz kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem. Konkurs trwał od 1 października. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klasy III b.
I miejsce zdobył Antoni Królikowski, II miejsce Szymon Grzegorzewski, III miejsce Gabriel Kraczkowski. Uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki.
Nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje, a wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w następnych konkursach.

Udostępnij: