Ogłoszenia

Nauka zdalna w klasach 1-3

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, informuje, iż od poniedziałku tj. 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
Oznacza to, iż uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada 2020 r. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Udostępnij: