Nowości

Czytam z klasą- lekturki spod chmurki

Od września uczniowie klasy II c biorą udział w  międzynarodowym projekcie edukacyjnym dla klas I-III „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”. Celem projektu  jest:
– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
– rozwijanie aktywności czytelniczej,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
– integracja zespołu klasowego,
– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
– wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym
 – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
Postacią przewodnią po projekcie jest  mała chmurka Tosia, która ukazuje dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęca uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej.
W projekcie pojawią się trzy moduły, z których każdy będzie bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna).
W każdym z modułów uczniowie wybierają jedną spośród proponowanych lektur, do której wykonują zadania.
Drugoklasiści właśnie ukończyli moduł I i  z niecierpliwością czekają na kolejne zadania

Udostępnij: