Ogłoszenia

Organizacja pracy klas I-III od 18.01.2021 r.

Zajęcia w klasach 1-3 odbywają się zgodnie z planem lekcji. 
Do powrotu  klas 4-8, minimalne zmiany znajdują się w planie klas 3a i 3b ze względu na dojazdy uczniów. Tymczasowy plan lekcji 3a, 3b

Wejście do szkoły:
Na 8.00

  • Klasy 1 i uczniowie dojeżdżający (z wszystkich klas)– główne wejście
  • Klasy 2 i 3 – wejście od boiska „Orlik” przy Sali 21

Na późniejsze godziny uczniowie wchodzą głównym wejściem. 

Przydział sal lekcyjnych:
Klasa 1a – sala 20
Klasa 1b – sala 22
Klasa 1c – sala 23
Klasa 2a – sala 19
Klasa 2b – sala 21
Klasa 2c – sala 14
Klasa 3a – sala 37
Klasa 3b – sala 36
Klasa 3c – sala 32

Wszyscy nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie zapoznają się z wytycznymi sanitarnymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Rozkład jazdy autobusów zostanie podany w oddzielnym komunikacie.

Udostępnij: