Nowości

Realizacja projektu edukacyjnego w klasach III „Czytanie moją pasją”

W miesiącu lutym rozpoczęła się realizacja bibliotecznego projektu edukacyjnego w klasach III „Czytanie moją pasją”.

W ramach projektu przeprowadzono w klasach trzecich lekcje biblioteczną: „Zabawy inspirowane wierszami Juliana Tuwima” (15.02.2021 – kl. III B; 18.02.2021 – kl. III C; 19.02.2021 –  kl. III A).  Podczas lekcji uczniowie wykorzystując wiersze ulubionego poety rozwiązali krzyżówkę, uzupełnili zdania, połączyli tytuły z fragmentami wierszy, rozszyfrowali tytuł wybranego utworu itp. Mieli również okazję zapoznać się z recytacją wiersza „Ptasie radio” w wykonaniu p. Ireny Kwiatkowskiej oraz z nazwą i definicją wyrazów dźwiękonaśladowczych użytych w tym wierszu.

Kolejnym krokiem projektu edukacyjnego jest wspólne czytanie nauczyciela z uczniami wierszy J. Tuwima w czasie wolnym w klasie w miesiącu marcu. Projekt zakończy konkurs plastyczny „Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima”, który przewidziany jest na koniec marca. Tematem prac konkursowych jest zilustrowanie wybranego wiersza Juliana Tuwima. Życzymy uczniom wytrwałości, przyjemności w obcowaniu z książką i udanej pracy w realizacji projektu.

Konkurs plastyczny Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima

Udostępnij: