Ogłoszenia

6 marca – Europejski Dzień Logopedy – konkurs

Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest 6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Polsce święto to obchodzone jest od 2007 roku. Pomysłodawcą wydarzenia była organizacja CPLOL, założona w 2004 roku, zrzeszająca logopedów i terapeutów językowych z całej Europy.
Logopedia to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy w okresie jej rozwoju oraz doskonaleniu jej w późniejszym czasie, a także usuwaniu wad i zaburzeń mowy.

Zapraszamy do udziału w konkursie logopedyczno-plastycznym.

REGULAMIN KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.

 

 1. Temat konkursu: „Wiosenne głoski”
 2. Czas trwania konkursu: od08 marca 2021r. do 26 marca 2021r.
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.  Jana Pawła II w Kołobrzegu.
 4. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową, kształcenie kreatywności u dzieci, zaprezentowanie umiejętności i zdolności plastycznych.
 5. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej o tematyce wiosennej. Praca powinna składać się z jak największej liczby różnorodnych ilustracji, których nazwy zawierają głoski sz, ż, cz, dż, s, c, z, dz , ś, ć, ź , dź oraz r.
 6. Format pracy: A4 lub A3.

    Technika dowolna.

 1. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką, która powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.
 2. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów pod względem zgodności merytorycznej, staranności wykonania, samodzielności, pomysłowości i wrażeń artystycznych.
 3. Wszystkie prace konkursowe znajdą się w Internecie, na stronie szkoły, a dla autorów zwycięskich prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
 4. Prace należy składać do pań: Izabeli Kramarz lub Barbary Przychoćko do 26 marca 2021r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 30 marca 2021r.
Udostępnij: