Nowości

Jak dbać o zęby? Spotkanie z pielęgniarką szkolną w klasie 2b

5 marca 2021 roku w naszej szkole miało miejsce spotkanie z pielęgniarką szkolną, w którym uczestniczyli uczniowie klasy 2b.

Głównym celem spotkania uczniów z pielęgniarką było:
–  kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych
–  kształcenie prawidłowych postaw związanych z higieną jamy ustnej;
–  zapoznanie z zasadami dbania o zęby.

Pani pielęgniarka przygotowała i przeprowadziła pogadankę na temat konieczności dbania o zdrowie. Nasz gość w ciekawy sposób przekazał informacje na temat podstawowych zasad higieny jamy ustnej, higieny ciała, dbania o zdrowie i zasad prawidłowego czyszczenia zębów.
Spotkanie było interesujące i pouczające. Przebiegało w miłej atmosferze. Uczniowie słuchali z bardzo dużym zainteresowaniem, zadawali pytania, dzielili się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Zdobyli wiele cennych informacji, które z pewnością wykorzystają w życiu codziennym.

Udostępnij: