Nowości

Konkurs Recytatorski w kl. IIIb rozstrzygnięty!

Konkurs Recytatorski  w klasie IIIb odbył się 19 marca 2021 r. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich, uwrażliwienie na piękno poezji oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.

Każdy z uczestników wykazał się  piękną deklamacją wybranego przez siebie wiersza Juliana Tuwima. Po wysłuchaniu wszystkich uczniów komisja (p. J. Gruszczyńska, p. E. Smaruj) wyłoniła zwycięzców oraz  przyznała nagrody:
I miejsce: Antoni Królikowski
II miejsce: Emma Lees, Stanisław Tęcza
III miejsce:  Karol Szczepański.

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy  za udział.

Udostępnij: