Ogłoszenia

Nabór do przedszkola

Przypominamy rodzicom o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 29.03.2021 r. od godz. 12.00 do 02.04.2021 r. do godz.15.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca  w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia przez rodzica zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego”  na „przyjętego”. 
W załączeniu druk do wypełnienia, bądź do pobrania w placówce

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania

Udostępnij: