Ogłoszenia

Organizacja pracy klas I-III od 10.05.2021 r. do 14.05.2021 r.

Zajęcia w klasach 1-3 oraz zajęcia specjalistyczne, odbywają się zgodnie z planem lekcji. Do powrotu  klas 4-8, minimalne zmiany utrzymują się w planie klas 3a i 3b ze względu na dojazdy uczniów.

Do szkoły uczniowie przychodzą bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć i  wchodzą w następujący sposób:

Na 8.00

  • Klasy 1 i uczniowie dojeżdżający – główne wejście
  • Klasy 2 i 3 – wejście od boiska „Orlik” przy Sali 21

Na późniejsze godziny uczniowie wchodzą wejście głównym wejściem.

Przydział sal lekcyjnych:
Klasa 1a – sala 20
Klasa 1b – sala 22
Klasa 1c – sala 23
Klasa 2a – sala 19
Klasa 2b – sala 21
Klasa 2c – sala 14
Klasa 3a – sala 37
Klasa 3b – sala 36
Klasa 3c – sala 32

Wszyscy nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie zapoznają się z wytycznymi sanitarnymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach.

 

Edukacja informatyczna odbywa się w sali 34 zgodnie z planem (po każdych zajęciach będzie przeprowadzana dezynfekcja sali.

Udostępnij: