Ogłoszenia

Organizacja pracy szkoły od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

Klasy 1-3 funkcjonują bez zmian, przydział dotychczasowych sal do 21.05.2021r.

Klasy 4-8 – do 24.05.2021r na nauczanie stacjonarne wracają klasy:
Klasa 8a – sala 31
Klasa 8b – sala 30
Klasa 8c – sala 48

Pozostałe klasy pracują w systemie zdalnym.

28.05.2021r. na nauczanie stacjonarne wracają klasy:
Klasa 7a – sala 36
Klasa 7b – sala 30
Klasa 7c – sala 31
Klasa 7d – sala 37

Pozostałe klasy pracują w systemie zdalnym.

Od 31.05.2021r. wszystkie klasy wracają do szkoły, plan lekcji ulegnie drobnym modyfikacjom.

W dniach od 25.05.2021 do 27.05.2021r. są dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzamin klas ósmych.

W trakcie całego pobytu w szkole nauczyciele, uczniowie i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych MEiN, MZ i GIS:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

Udostępnij: