• Ogłoszenia

  Konkurs „Wiosna za oknem” edycja II

  Kochani Uczniowie i Rodzice

  Mam dla Was kolejną propozycję konkursu. Podobnie, jak w roku poprzednim konkurs nie ma żadnych zasad technicznych. Technika pracy może być dowolna – zdjęcie, film, rysunek, wiersz, piosenka, napis w edytorze graficznym, pozostawiam Wam dowolność interpretacji.

  Jak czujecie tegoroczną wiosnę ? Czego nauczyliście się podczas całego okresu trwania pandemii ? Nie myślimy tu o nauce, tylko o ważnych, życiowych lekcjach, które dostaliśmy od losu. Za czym tęsknicie ? Co chcielibyście przekazać koleżankom, kolegom, nauczycielom ?

  Na autorów najbardziej pomysłowych prac czekają piękne dyplomy i nagrody rzeczowe 🙂 Całość prac udostępniona będzie na stronie szkoły oraz w mediach lokalnych.

  Prace proszę przesyłać na adres mailowy: m.zatorska@sp5kg.pl

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Dofinansowanie sali gimnastycznej

  „… Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu doczeka się w pełni wyposażonej sali gimnastycznej uwzględniającej potrzeby uczniów z niepełnosprawnością.

  Miasto otrzyma na ten cel ponad 1,7 mln zł dofinansowania ze środków PFRON, będących w dyspozycji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W piątek, 9 kwietnia została zawarta umowa dotacyjna. Podpis na dokumentach złożyły: Anna Bańkowska, członek Zarządu Województwa oraz Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu.

  Gmina Miasto Kołobrzeg dzięki przyznanej dotacji rozbuduje istniejący budynku SP nr 5 przy ul. przy ul. Arciszewskiego 20. Przeznaczy na ten cel m.in. dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  – W tym roku na dofinansowanie prac budowlanych ze środków PFRON, będących w dyspozycji marszałka, przeznaczamy kwotę ponad 2 mln zł. Z pomocy skorzystają trzy samorządy, w tym Gmina Miasto Kołobrzeg. Dziś podpisujemy umowę na dofinansowanie bardzo ważnej inwestycji, która zapewni dzieciom i młodzieży dostęp do odpowiednio wyposażonej infrastruktury. To też inwestycja w zdrowie naszych młodych mieszkańców. Sala będzie dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Odbywać się w niej będą zajęcia rehabilitacyjne – mówi Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  52. Regionalny Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” online – etap szkolny Kołobrzeg 2021

  1. Udział w Turnieju polega na wyrecytowaniu przez uczestnika do kamery, wybranego przez siebie 1 wiersza pochodzącego z literatury pięknej polskiej lub powszechnej, o dowolnej tematyce i zarejestrowaniu tej recytacji na nośniku elektronicznym. Powstały w ten sposób film nie może być dłuższy niż 4 minuty. Organizator wskazuje na to, aby nie wykorzystywać wierszy z Internetu, ze względu na możliwość występujących tam błędów. Wybrane teksty powinny być dostosowane do wieku dziecka i jego możliwości wykonawczych. Wykonawcy nie mogą stosować kostiumów i rekwizytów.

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Nabór do przedszkola

  Przypominamy rodzicom o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 29.03.2021 r. od godz. 12.00 do 02.04.2021 r. do godz.15.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca  w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia przez rodzica zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego”  na „przyjętego”. 
  W załączeniu druk do wypełnienia, bądź do pobrania w placówce

  Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

  Drodzy Rodzice

  Informujemy, iż Fundacja na Przekór Przeciwnościom uruchomiła dla mieszkańców Kołobrzegu Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych. Konsultacje odbywają się w Centrum Spraw Społecznych od poniedziałku do czwartku, i są bezpłatne. 

  Konsultacje ze specjalistami w Centrum Spraw Społecznych rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu. Skorzystać z nich mogą mieszkańcy Kołobrzegu, którzy zmagają się z różnego typu problemami. 

  We wtorki od 16-18 można się konsultować w sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz problemów dzieci i młodzieży.

  W środy m.in. w sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem.

  Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców odbywają się od poniedziałku do czwartku od 16-18 w Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej.

  W Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu funkcjonuje również Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15A, pokój nr 8.

  Tel. 94 35 523 90

   

  Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych  mieści się w budynku Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej 15 A, tel.: 94 71 36 145.

  Czynny w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach: 16.00 – 18.00

  • Poniedziałek: radca prawny – Aleksander Bolko,
  • Wtorek: psycholog – Jacek Pawłowski,
  • Środa: pracownik socjalny – Renata Więzowska,
  • Czwartek: terapeuta uzależnień – Katarzyna Strojek.

  Filie Punktu Konsultacyjnego:

  • Dyżury pełni Małgorzata Maj
   Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Poznańska 9: wtorek: 16.00 – 18.00
   Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Lwowska 7: środa 15.00 – 17.00

   

  https://www.informacje.kolobrzeg.pl/miastokg/12589-bezplatne-konsultacje-specjalistow

   

  Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

  Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

  Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia
  Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

  Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

  Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia
  Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Udostępnij: