Rada Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2020/2021
 
Prezydium: 
1. Przewodnicząca – Joanna Wrzeszcz
2. Wiceprzewodnicząca – Ewa Czapnik
3. Skarbnik – Daniel Żarski 
4. Sekretarz – Joanna Mirecka 
Komisja Rewizyjna: 
6. Przewodniczący – Wojciech Mirecki 
7. Członek  – Aneta Szarek-Węgorek 
8. Członek  – Kamila Szarek-Makosz
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz ograniczeniami z tymi związanymi Rada Rodziców zgodnie z uchwałą z dnia 24.09.2020 prosi, aby składki wpłacać na konto 84 1020 2821 0000 1502 0032 7973. Składki mogą być dokonywane indywidualnie lub grupowo całych klas. Ponadto Rada rodziców informuje, iż wysokości składek pozostają
bez zmian.

Szanowni Rodzice!

Wszystkim nam zależy na tym, by nasze dzieci czuły się w szkole bezpiecznie, by miały w niej zapewnione jak najbardziej komfortowe warunki do nauki i rozwoju, a także, by po prostu lubiły do niej chodzić.

Naszym celem jest reprezentowanie Państwa jako rodziców uczniów SP nr 5 w Kołobrzegu oraz pomoc szkole w jej statutowej działalności. Odbywa się to poprzez gromadzenie i wydatkowanie funduszów pochodzących z Państwa dobrowolnych składek, a także pozyskiwanych od wciąż poszukiwanych przez nas sponsorów.

Nasze plany  obejmują zarówno wsparcie szkoły w jej codziennej działalności (dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych, zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, zakup pomocy naukowych i książek), jak też działania mające na celu podniesienie standardu szkolnego życia.

W miarę możliwości postaramy się także wesprzeć dzieci najbardziej potrzebujące pomocy.

Realizacja tych planów nie uda nam się bez odpowiednich środków. Dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na nasz fundusz. Pragniemy Państwa zapewnić, że powierzonymi nam środkami będziemy dysponować rozsądnie i zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

Tym z Państwa, którzy już nas wsparli SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

Rodzice, którzy jeszcze nie uiścili składki, będą mogli dokonać wpłaty bezpośrednio na konto (podając imię, nazwisko i klasę dziecka). Przypominamy, że klasa, która pierwsza zbierze 100% wpłaty otrzyma nagrodę w postaci 50% zwrotu od zebranej sumy !

 
Składki na rok szkolny 2020/2021:
1 dziecko w szkole – 30,00,
2 dzieci w szkole – 25,00,
3 dzieci w szkole – 20,00.
 
Nasze konto to:
PKO BP SA Oddział w Kołobrzegu
84 1020 2821 0000 1502 0032 7973
 
 
 
Udostępnij: