• Ogłoszenia

  Konsultacje dla klas 4-8 w szkole i zajęcia rewalidacyjne

  Z zajęć w formie konsultacji i zajęć rewalidacyjnych w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

  Konsultacje odbywają się tylko po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału drogą elektroniczną.

  Zajęcia rewalidacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konsultacjach nauczycielowi prowadzącemu zajęcia drogą elektroniczną na maila najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje do godziny 14.00.

  Jeżeli uczeń nie może przyjść na umówione spotkanie musi zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

  Konsultacje indywidualne oraz grupowe oraz zajęcia rewalidacyjne odbywają się z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

  W grupie na konsultacjach może przebywać do 12 uczniów. W miarę możliwości w stałej sali dla tej samej grupy.

  Uczeń zobowiązany jest przynieść własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.

  W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.

  Udostępnij: