• Nowości

    Nasz głos w Młodzieżowej Radzie Miasta Kołobrzeg

    W dniu 28 lutego w Sali Wielkiej ratusza odbyła się pierwsza sesja nowej Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg, podczas której młodzi radni złożyli ślubowanie i podjęli pierwsze uchwały dotyczące prezydium. Uczniowie kołobrzeskich szkół zasiadający w organie doradczym prezydenta, będą zajmować się sprawami młodego pokolenia poprzez konsultowanie i doradzanie władzom miasta w kwestiach według nich ważnych.

    Udostępnij: