• Ogłoszenia

  Zapisy dzieci do klasy I

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Jana Pawła II w Kołobrzegu
  Serdecznie zaprasza Państwa
  do szkoły w celu zapisania dzieci do klasy I

  Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II rozpoczyna się od 01 lutego 2021 r. i trwa do 19 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje oraz podanie o przyjęcie do szkoły znajdują się na stronie www.sp5kg.pl lub bezpośrednio w szkole. 

  Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej 2021

  Potwierdzenie woli uczęszczania do I klasy

   

  INFORMACJA
  Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w 2014 r., które nie rozpoczęły jeszcze spełniania obowiązku szkolnego.

  Rodzice dziecka zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej w swoim obwodzie szkolnym (załącznik-obwód szkolny SP5). 

  Do zapisania dziecka potrzebne są następujące dokumenty:
  – Wypełnione podanie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (do pobrania w szkole lub ze strony internetowej szkoły),
  – Odpis aktu urodzenia oraz dokument potwierdzający PESEL dziecka (do wglądu, dzieci spoza obwodu szkoły),
  – Podpisana klauzula powierzenia danych osobowych.

  W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się wirusem COVID19 wskazane jest, aby dokumenty dostarczać do placówki w opisanych kopertach, pozostawiając dokumenty w skrzynce przy wejściu do szkoły, bądź przekazaniu paniom dyżurującym przy wejściu do placówki.

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych – 01.03.2021 r.

  Potwierdzenie woli (niezbędne przy naborze) w terminie od 01.03.2021 r. do 08.03.2021 r. należy złożyć w szkole (druki do pobrania w szkole lub na stronie www.sp5kg.pl)

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 12.03.2021 r.

  Udostępnij:
 • Ogłoszenia

  Nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

  Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi rozpoczyna się od 12 lutego 2019 r. i trwa do 25 lutego 2019 r. Szczegółowe informacje, podanie o przyjęcie do szkoły – znajdują się na stronie www.sp5.kolobrzeg.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły. 

  INFORMACJA

  Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w 2012 r., które nie rozpoczęły jeszcze spełniania obowiązku szkolnego,
  • na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko z rocznika 2013 (więcej informacji w sekretariacie). 

  Rodzice dziecka zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej w swoim obwodzie lub poinformowania szkoły obwodowej o wyborze innej placówki.

   

  Zapisu dokonuje się w sekretariacie. Do zapisania dziecka potrzebne są następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły),
  • podpisana klauzula powierzenia danych osobowych,
  • odpis aktu urodzenia (do wglądu),
  • dowód tożsamości rodzica bądź opiekuna prawnego (do wglądu).

  Załączniki:

  Informacja o rekrutacji

  Harmonogram rekrutacji

  Wniosek o przyjęcie

  Klauzula informacyjna/zgoda na przetwarzanie danych

  Kryteria naboru

  Kryteria naboru

  Udostępnij: