• Nowości

    W blasku świec o „Niepodległej”- chwila zadumy nad losami Ojczyzny

    15 listopada mieliśmy okazję uczestniczyć w Wieczornicy patriotycznej pt.”Ojczyzna naszą matką”, której tematyka wpisywała się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

    Program słowno-muzyczny w oparciu o teksty m.in. Jana Pawła II i Kazimierza Wierzyńskiego przygotowali uczniowie z klas ósmych, siódmych i piątych pod opieką polonistek: p. Doroty Przespolewskiej i p. Marii Powroźnik oraz historyka-p. Krzysztofa Kraski. Scenariusz napisała i opublikowała na łamach czasopisma ” Biblioteka w szkole” Barbara Jachimczak.

    Udostępnij: